พาเลท คืออะไร

พาเลท คืออะไร

พาเลท คือ วัตถุชนิดหนึ่งที่สารพัดประโยชน์มากมาย เราอาจจะเห็นในชีวิตประจำวันทุกวัน ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นพาเลทแบบไม้ ซึ่งมีไว้เป็นแบบกันกระแทกหรือรองสิ่งของเพื่อไม่ให้ตกแตก หรือเสียหาย พาเลท ก็มีหลายแบบ คือ มีพาเลทพลาสติก พาเลทโฟม พาเลทกระดาษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละพาเลทจะมีส่วนแตกต่างกันออกไป ของการใช้งาน

พาเลท เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ใช่อำนวยความสะด็วกในงานของ ระบบการจัดเก็บและขนส่งการค้าและโลจิสติก เราสามารถพบพาเลทได้ทั่วไปตามจุดสำคัญต่างๆทางการค้าและการขนส่งสินค้า เช่น ท่าเรือ ลานพักสินค้า โกงดังสินค้า เป็นต้น ลักษณะของ พาเลท จะเป็นแผ่นพลาสติก แผ่นไม้หรือแผ่นโลหะ ที่บดอัดให้แน่นเพื่อให้รับน้ำหนักสินค้าได้หลายกิโลกรัม
ถึงหลายตัน ด้านล่างทำเป็นรู้เอาไว้ให้รถยก หรือลิฟท์เตอร์ สามารถเสียบขายกเข้าไปได้ สะดวก เพื่อให้ยกสินค้าไปมาได้สะดวกและช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆได้ พาเลทสามารถผลิตได้จากวัสดุหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียในการใช้ งานที่แตกต่างกันออกไป และแต่ละแบบก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้นอกจากในภาคการขนส่งแล้วพาเลท ยังมีบทบาทสำคัญมากในภาคการจัดเก็บและ การขายส่งสินค้าด้วย

ทำไมต้องพาเลทไม้ ทำไมต้องพาเลทพลาสติกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนโรงงานต่างและคลังสินค้า ต่างเปลี่ยนจากพาเลทไม้ เป็น พาเลทพลาสติกมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่จะเกิดจากข้อเสียของพาเลทไม้เอง คือ

พาเลทไม้

พาเลทไม้

เป็นที่สะสมของแมลงต่าง และ แมลงต้องของประเทศต่างๆที่เป็นประเทศปลายทางที่พาเลทไม้ไปถึง ซึ่งพาเลทพลาสติก ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงต่าง มีเสี้ยนหนามถึงอาจทำความเสียหายและสินค้าเมื่อบรรทุกหรือขนส่งสินค้าได้ มีปัญหาเรื่องเชื้อรา ซึ่งทำให้สินค้าโดยเฉพาะพวกสินค้าพวกอาหารมีการสะสมเชื้อรา มีการโก่งงอ ทำให้อาจเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งสินค้า

พาเลทพลาสติก (Plastic Pallets)

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

ข้อดี พาเลทพลาสติก มีน้ำหนักเบา ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลงปลวก มอดโก่ง บิดเก็บรักษาได้ง่าย ซ่อมแซมได้ มีความคง ทนความร้อน สามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือ2 หรือ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มีการพัฒนาพาเลทพลาสติก ให้สามารถมีราคาเท่าเทียมกับพาเลทไม้ และ มีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างสำหรับการบรรทุกหรือรับน้ำหนักสินค้าพาเลทพลาสติก ได้รับการยอมรับในการขนส่งและไม่ข้อกีดกันเรื่องมาตราฐานต่างๆในการส่งออกระหว่างประเทศ ไม่เหมือนพาเลทไม้จึงต้องผ่านมาตราฐานมากมาย

โดยพาเลทของ ทรัพย์วิสูตรพาณิชย์ มีด้วยกันอยู่ 5 ประเภท ได้แก่

พาเลทหมุนเวียน

พาเลทส่งออก

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

พาเลทประกอบ

พาเลทขนาดเล็ก

By |September 12th, 2018|ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก|Comments Off on พาเลท คืออะไร

About the Author: