พาเลท NLV 1111 UT

P-00058BBK

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

 • Size : 1,100 x 1,100 x 130 mm.
 • Material : PP
 • Static Load : 2,000 KG.
 • Dynamic Load : 1,000 KG. (Wrap)
 • Racking Load : –
 • การใช้งาน : รองรับงานส่งออก และอุตสาหกรรมทั่วไป

  พาเลทรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ