พาเลท EMS 1012 RB

P-00025BBK

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

 • Size : 1000x1200x150 mm.
 • Material : HDPE
 • Static load : 4500 KG.
 • Dynamic load : 1500 KG.
 • Racking load : 500 KG.

  พาเลทรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ