พาเลท DHS 1012 RBH18

P-00085

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

 • Size : 1,000 x 1,200 x 180 mm.
 • Material : HDPE
 • Static Load : 10,000 KG.
 • Dynamic Load : 2,500 KG. (Unwrap)
 • Racking Load : 1,200 KG.
 • การใช้งาน : เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักและคลังสินค้าทั่วไป

  พาเลทรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ