พาเลท DHL 1114 ST

P-00176BG

พาเลทพลาสติก - Subwisoot

 • Size : 1,100 x 1,400 x 160 mm.
 • Material : HDPE
 • Static Load : 6,000 KG.
 • Dynamic Load : 2,000 KG. (Unwrap)
 • Racking Load : 1,000 KG.
 • การใช้งาน : เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักและคลังสินค้าทั่วไป

  พาเลทรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ