ลังพลาสติก

ลังพลาสติกทึบ

Solid Container

Perforate Container