ถังน้ำพลาสติก - Subwisoot

ในปัจจุบันปริมาณถังน้ำพลาสติกเป็นที่นิยมใช้ภายในครัวเรือน อาคารต่าง ๆ หรือเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการพัฒนา รูปแบบของถังน้ำพลาสติกต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยทางเราขอแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็ก
  • ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่

ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็ก 16-30 แกลลอน

ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ภายในครัวเรือนขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ใช้ถังน้ำพลาสติกที่ใช้ภายในห้องน้ำเพื่อรองรับน้ำใช้, ทำสวนหย่อมหรือสนามภายในบ้าน โดยทางเรามีผลิตภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกขนาดเล็กอยู่ 3 รุ่น ได้แก่รุ่น 16 แกลลอน (54ลิตร), 22 แกลลอน (75 ลิตร) และรุ่น 30 แกลลอน (103 ลิตร)

ถังน้ำพลาสติก-16-แกลลอน
ถังน้ำพลาสติก-22-แกลลอน
ถังน้ำพลาสติก-30-แกลลอน

ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ 40-70 แกลลอน

โดยถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้งานในงานเกษตรกรรมหรือในอาคารต่าง ๆ โดยเป็นการเก็บน้ำหรือของเหลวจำนวนมากและง่ายต่อการขนย้ายตอนไม่มีน้ำหรือของเหลวในถังน้ำพลาสติก ซึ่งทางเรามีผลิตภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่อยู่ 4 รุ่น ได้แก่ 40 แกลลอน (137 ลิตร), 47 แกลลอน (180 ลิตร), 57 แกลลอน (216 ลิตร) และ 70 แกลลอน (268 ลิตร)

ถังน้ำพลาสติก-40-แกลลอน
ถังน้ำพลาสติก-47-แกลลอน
ถังน้ำพลาสติก-57-แกลลอน
ถังน้ำพลาสติก-70-แกลลอน