ถังขยะ – Bin

ถังขยะแบบไม่มีล้อ ถังขยะแยกประเภท

ถังขยะแบบไม่มีล้อ


  • ถังขยะที่มีขนาดมากถึง 120  ลิตร

  • เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ส่วนของสำนักงาน หอพัก คอนโด(แต่ละชั้น) หรือส่วนของหน่วยงานต่างๆ

ถังขยะมีล้อ ถังขยะแยกประเภทมีล้อ

ถังขยะแบบมีล้อ


  • ถังขยะขนาดใหญ่ 120 และ 240 ลิตร

  • เหมาะสำหรับใช้ใส่ขยะแยกประเภท ภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือเป็นที่จัดเก็บขยะส่วนกลางของหมู่บ้าน

ถังขยะแต่ละสีใช้สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน

ขยะเปียก

ถังขยะสีเขียว

ถังสีเขียว คือ ถังขยะสำหรับขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ ซึ่ง มาจากธรรมชาติหรือจำพวก เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษผักผลไม้ สามารถนำมาหมักเพื่อเป็นพลังงาน เช่น จำพวกแก๊สที่ใช้ในครัวเรือน เศษที่เหลือยังสามารถนำไปเป็นผลิตปุ๋ยได้ด้วย

ขยะรีไซเคิล

ถังขยะสีเหลือง

ถังสีเหลือง คือถังขยะที่รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือสามารถแยก สิ้นส่วนเพื่อนำไปขายได้ เช่น ขวด สายไฟ กระดาษ พลาสติก โลหะ

ขยะอันตราย

ถังขยะสีแดง

ถังสีแดง คือถังขยะที่รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ

ขยะทั่วไป

ถังขยะสีน้ำเงิน

ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า คือถังขยะทั่วไป ที่รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ และไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล